• Εκσυγχρονισμός της διαδικτυακής πύλης του Δήμου και δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Αναβάθμιση του συστήματος wifi σε σημεία της πόλης
 • Εκσυγχρονισμός στις υπηρεσίες του Δήμου με το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων
 • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δικτυακής πλατφόρμας για:
 • Online πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές για πολίτες και επιχειρήσεις
 • Δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τα καταχωρημένα στοιχεία τους στα αρχεία του Δήμου και να αποστέλλουν διορθώσεις για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή αλλαγές που έχουν συμβεί
 • Να αποστέλλουν οι πολίτες τα αιτήματά τους για δυσλειτουργίες ή προβλήματα που διαπιστώνουν στην πόλη
 • Δημιουργία δικτυακής πλατφόρμας που ο Δήμος θα θέτει σε δημόσια διαβούλευση ζητήματα που αφορούν τη ζωή της πόλης και οι πολίτες θα έχουν λόγο στις αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
 • Δημιουργία ψηφιακού συστήματος και οπτικοακουστικού υλικού για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της πόλης ( ιστορικά μνημεία, εκκλησίες, μονοπάτια στον Υμηττό κτλ)
 • Διερεύνηση ένταξης του Δήμου στην πιλοτική εφαρμογή της ″Έξυπνης Στάθμευσης″
 • Διερεύνηση της δημιουργίας Πρότυπου Ψηφιακού Κέντρου, που στοχεύει στην ατομική βιωματική ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Προσπελάσιμα πεζοδρόμια για ΑμεΑ, Τρίτη Ηλικία, οικογένειες
 • Επανασχεδιασμός υποδομών για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης των πολιτών
 • Επικαιροποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης και Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Πανεπιστημιούπολη με σκοπό την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης
 • Δωρεάν διαδημοτική συγκοινωνία μεταξύ των Δήμων Ζωγράφου – Καισαριανής – Βύρωνα που τονώνει τις τοπικές αγορές και συμβάλλει στην περιφερειοποίηση
 • Επανασχεδιασμός της χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων
 • Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών (Ψηφιακός Δήμος)
 • Επανασχεδιασμός δρομολογίου του 224
 • Σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Καραμολέγκου, προτείνουμε εκπόνηση μελέτης για άμεση επίλυση του προβλήματος
 • Δημιουργία εφαρμογής διαδραστικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου για προβλήματα που εντοπίζουν οι δημότες (βουλωμένα φρεάτια, σπασμένοι κάδοι, κλπ)
 • Λήψη μέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας, διαβάσεις πεζών, περιοχές ήπιας κυκλοφορίας γύρω από σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Εκπόνηση μελέτης νέων/συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων
 • Δημιουργία ομάδας πολιτισμού Δήμου Καισαριανής «Μπάμπης Δρίζος»
 • Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
 • Δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικού πολιτισμού και προσφυγικής ιστορίας
 • Δημιουργία αγάλματος στην Πλατεία Καισαριανής για τη Μικρασιάτισσα μάνα
 • Διοργάνωση 2ου Διεθνούς Μικρασιατικού συνεδρίου
 • Μετατροπή του Χαράματος σε Πολυχώρο πολιτισμού και Κέντρο Μελέτης Λαϊκής Μουσικής
 • Αναβάθμιση του μουσείου Εθνικής ΕΑΜικής Αντίστασης  σε κέντρο έρευνας
 • Θεσμοθέτηση ετήσιου διαγωνισμού λογοτεχνίας για διήγημα «Μάριος Χάκκας»
 • Καθιέρωση εορτασμού για την ίδρυση της πόλης
 • 2021 έτος μνήμης των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821
 • 2022 έτος μνήμης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή
 • Εμπλουτισμός της δημοτικής βιβλιοθήκης
 • Συμμετοχικός προϋπολογισμός-Ισότιμη μεταχείριση πολιτιστικών ομάδων στην αξιοποίηση των χώρων του Δήμου
 • «Ανοιχτά σχολεία – ανοιχτά προαύλια»: ανάδειξη των σχολείων σε «κυψέλες» μόρφωσης, πολιτισμικών και αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Δημιουργία μαθητικού συμβουλίου, για άμεση επαφή μαθητών/-τριών και δημοτικής αρχής
 • Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων
 • Επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Πρωτοβουλία ίδρυσης «Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας»
 • Ίδρυση Κέντρου Νεολαίας «Kessariani Hub»
 • Στήριξη του σωματειακού αθλητισμού
 • Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού
 • Επανασχεδισμός του  τρόπου λειτουργίας και χρήσης των αθλητικών υποδομών του Δήμου-Αναβάθμιση αθλητικών χώρων
 • Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και διαμόρφωση πλαισίου για ίση και δίκαιη μεταχείρισή τους από τον Δήμο
 • Δημιουργία χώρο στίβου στο χωμάτινο γήπεδο εντός του πάρκου Σκοπευτηρίου για τους δημότες. Εγκατάσταση μονόζυγων και άλλων οργάνων για υπαίθρια άσκηση
 • Δημιουργία «Αθλητικού Κέντρου Δήμου Καισαριανής» στο Μ. Κρητικόπουλος
 • Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής κολυμβητηρίου στον χώρο του Μ. Κρητικόπουλος
 • Μετονομασία του κλειστού γηπέδου της Νήαρ Ηστ σε «Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Νήαρ Ηστ – Κώστας Πολίτης»
 • Δημιουργία Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας
 • Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου του Παιδιού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 • Ανασυγκρότηση του Κέντρου Συμβουλευτικής για ΑμεΑ
 • Σύσταση Μητρώου Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και ανέργων
 • Αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης προς όφελος των δημοτών
 • Συγκρότηση Συμβουλευτικού Κέντρου κατά της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων
 • Προάσπιση και βελτίωση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου (ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, κλπ)
 • Δράσεις ενημέρωσης των συμπολιτών μας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλο) και τα ωφελήματά της, προκειμένου να υπάρξει τοπική ανάπτυξη στηριγμένη στην “συλλογική ωφέλεια”
 • Καμπάνια υποστήριξης και τόνωσης της τοπικής αγοράς
 • Ενίσχυση των τοπικών εμπορικών /επαγγελματικών συλλόγων για ανάληψη πρωτοβουλιών και σχεδιασμό αναπτυξιακής στρατηγικής βασισμένης στις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Στήριξη της τοπικής κοινότητας με κέντρα συμβούλων για χρήση θεσμικών και οικονομικών εργαλείων για ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Μελέτη για τον δίκαιο επανακαθορισμός των ζωνών των δημοτικών τελών-Επανακαθορισμός των τελών κατάληψης
 • Ο Δήμος αποκτά φιλοζωική πολιτική για τα αδέσποτα ζώα και την προστασία τους
 • Μελέτες για τη βελτίωση και την ανάπλαση των δημόσιων χώρων
 • Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑμεΑ
 • Ενίσχυση εναλλακτικού τουρισμού για δράσεις Οικοτουρισμού στον Υμηττό με παράλληλη αναβάθμιση της Καλοπούλας
 • Αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης, μείωσης απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην πηγή
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση απορριμμάτων και την οικιακή ανακύκλωση
 • Πρωτάθλημα ανακύκλωσης σε σχολεία με βράβευση αυτών, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών
 • Αναβάθμιση του δημόσιου φωτισμού και μελέτες για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τα δημόσια κτίρια