Ψήφισμα αναφορικά με την προωθούμενη από την κυβέρνηση, μετατροπή σε «κυβερνητικό πάρκο»του χώρου των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ με την μεταφορά 9 Υπουργείων και 4 ανεξάρτητων Αρχών

Ψήφισμα αναφορικά με την προωθούμενη από την κυβέρνηση, μετατροπή σε «κυβερνητικό πάρκο»του χώρου των εγκαταστάσεων της ΠΥΡΚΑΛ με την μεταφορά 9 Υπουργείων και 4 ανεξάρτητων Αρχών

Το ψήφισμα κατατέθηκε από την παράταξή μας, συνδιαμορφώθηκε και από την Ανυπόταχτη Καισαριανή και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1/11/2022.

Μετά την απόφαση για δημιουργία κυβερνητικού πάρκου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ και της δημοσιοποίησης τον περασμένο Αύγουστο από την κυβέρνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε), το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής είναι αναγκαίο να τοποθετηθεί επί αυτού.

Η πρόταση μετεγκατάστασης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ΑΒΒΕ (πρώην ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ) από τις σημερινές εγκαταστάσεις της στον Δήμο Υμηττού ανταποκρίνεται στο πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και κατ` αρχήν κρίνεται ότι είναι θετική.

Το δίκαιο και πάγιο όμως αίτημα για ταυτόχρονη μετατροπή του συγκεκριμένου χώρου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού που θα επιφέρει σαν αποτέλεσμα και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες, με δεδομένο ότι αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού, το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Υμηττού (ΦΕΚ 1061Δ/17-9-1996) και την βούληση των πολιτών του.

Μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η ταυτόχρονη τσιμεντοποίηση περίπου 50 στρεμμάτων από τον χώρο αυτό, με την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που μπορεί να φτανουν έως και 28 μέτρα ύψος, για την μεταστέγαση εκεί 9 Υπουργείων και 4 Ανεξάρτητων Αρχών και εποπτευόμενων φορέων, με αλλαγή του συντελεστή δόμησης από 0,8 σε 1,8 και με περίπου 14.000 μεταφερόμενους εργαζόμενους. Κάτι τέτοιο θα αλλοιώσει πλήρως την φυσιογνωμία της περιοχής μετατρέποντας την από μία ήσυχη γειτονιά σε πολύβουο και πολυπληθές κέντρο και θα έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνέπειες τόσο για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού όσο και για τους όμορους σε αυτόν, Δήμους. Και όλα αυτά χωρίς να ερωτηθεί καν η τοπική κοινωνία και να ληφθεί υπόψη η βούλησή της.

Η τσιμεντοποίηση, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα αλλάξουν όχι μόνο την περιοχή του δήμου Δάφνης-Υμηττού αλλά και των δήμων Καισαριανής-Βύρωνα που παρεμβάλλεται για την πρόσβαση μέσω της Περιφερειακής Υμηττού σε αυτήν. Δεδομένου ότι ο δήμος  Καισαριανής  είναι ένας από τους δήμους  που διασχίζεται από την Περιφερειακή Υμηττού, αν υλοποιηθεί το κυβερνητικό σχέδιο θα δέχεται στους εσωτερικούς του δρόμους την κίνηση των οχημάτων που από τις βόρειες περιοχές της Αττικής κατευθύνονται προς την το χώρο των Υπουργείων, φόρτος που θα επιβαρύνει την ρύπανση του αέρα στην περιοχή, θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα και θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής με την τσιμεντοποίηση μιας μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Παράλληλα, υπάρχει πλήθος ενστάσεων για τη δημιουργία κυβερνητικού πάρκου στο χώρο τη ΠΥΡΚΑΛ από επιστημονικούς φορείς, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.), ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.), η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛ.Ε.Τ.), καθώς, επίσης,αρνητική θέση έχει εκφράσει και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών –Τμήμα Αττικής (Σ.Α.Δ.Α.Σ.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής δηλώνει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στο σχεδιασμό και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την τσιμεντοποίηση του χώρου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΠΥΡΚΑΛ), την μεταφορά σε αυτόν 9 υπουργείων, 4 ανεξάρτητων Αρχών και εποπτευόμενων φορέων και ζητά :

  • Να ματαιωθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ
  • Να απορριφθεί η Σ.Μ.Π.Ε. και να ανταποκριθεί θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο σε κάθε ενέργεια, προς αυτήν την κατεύθυνση, στο πλάι των κατοίκων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού
  • Να μην τσιμεντοποιηθεί η έκταση των 180 στρεμμάτων και να παραχωρηθεί στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, για να δημιουργηθεί σε αυτήν πάρκο αναψυχής για την κάλυψη των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών αναγκών των πολιτών.
  • Να μετατραπεί ο χώρος που σήμερα καταλαμβάνουν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα αποκλειστικά σε πάρκο ζωής και ανάσας για ολόκληρη την περιοχή.
  • Να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής
  • Να προστατευθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία και οι εργαζόμενοι της, με συγκεκριμένο σχέδιο για την μεταφορά των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, από τον χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν.